Avhandling Posture Flexi – White paper

In Fakta by maria

En utvärdering av vad en bra hållning har för effekter och användarupplevelser från att ha burit Posture Flexi hållningssele från och till under 6 veckor.

Läs hela avhandlingen (White paper) om Posture Flexi skriven av Anna-Lisa Osvalder, docent i Ergonomi med en doktorsavhandling i skadeprevention.

Sammanfattning:
En upprätt hållning påverkar kroppsspråk och välbefinnandet positivt. En produkt som påminner om att sitta, stå eller gå upprätt kan vara ett värdefullt verktyg för hållningskorrigering.

Syftet med undersökningsstudien var att utvärdera effekterna på hållningen av Posture Flexi hållningssele när den användes över en längre tid, 6 veckor. Dessutom analyserades användarupplevelsen av Posture Flexi; uppfattad komfort, användbarhet och ergonomi.

Frågeformulär och intervjuer användes som datainsamlingsmetoder.

Slutsatsen:
Den övergripande slutsatsen i denna studie var att Posture Flexi hållningssele är ett användbart verktyg för att påminna om en upprätt hållning och för att lära sig att placera kroppen korrekt när man sitter, står eller går. Komfort och acceptans ökade över tiden och efter ungefär en månad kändes selen helt lätt att använda och utan några synliga fysiska obehag. Posture Flexi hållningssele visade följande positiva effekter på en bra hållning efter 6 veckors användning:
• Posture Flexi förbättrade gradvis en upprätt hållning genom att effektivt stärka rygg- och bålmusklerna.
• Posture Flexi gav symmetrisk belastning på axlar och övre rygg och därigenom förbättrad axelpositionering. Hållningens symmetri ledde till lindrad smärta, spänning och styvhet i nacke och axelområde.
• Posture Flexi stimulerade lärande, medvetenhet och förståelse för vikten av en bra och upprätt kroppshållning.
• Posture Flexi ökade medvetenheten kring kroppen och bra hållning även när den inte användes.
• Posture Flexi bidrog till ökad tillfredsställelse av kroppsspråk och utstrålning.

Läs hela avhandlingen här.