Din kropp är som en spegel för dina tankar

In Fakta, Hållning by maria

Uppdrag: ”Om hållning”
Av: Catharina Ronsten

Sträck på dig!

Alla du möter ser dig. Stark och säker eller osäker och otrygg. Din kropp talar med dig, men den talar också för dig. Snabbt och direkt pratar den med dem du möter. En rak och självsäker hållning eller nedsjunken och osäker. Vem är du?

 

Din kropp är som en spegel för dina tankar och styr det vi uttrycker. En nedsjunken hållning kan ge signaler av osäkerhet. Känner du dig självsäker sträcker du automatiskt på ryggen och höjer blicken. Problem med rygg och axlar har blivit allt vanligare och anledningarna är flera, stress och stillasittande är bara några av skälen. Besvär och smärta från ländryggen är en av de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp inom primärvården. Att lära sig att ta hand om sin rygg med hjälp av träning och rörelser har visat sig vara ett smart drag för att komma till rätta med problemet.

 

Stelhet & stillasittande

Smärta i ländryggen kan bero på många olika faktorer. Ryggsmärta är ofta komplext och många gånger är det inte så lätt som att komma till rätta med problemet. I de allra flesta fall beror smärtan inte på någon allvarlig sjukdom. Det finns idag ingen ”kur” som hjälper mot ryggsmärta, men forskningen pekar på att träning och aktivitet är det som hjälper bäst mot långvarig och återkommande ryggsmärta. Det vanligaste skälet till en sämre hållning är stelhet i kroppen och för mycket stillasittande, exempelvis framför datorn. Och om man en gång har fått ont är det lätt att hamna i en dålig spiral med smärta och oro som följd. Dina muskler behöver din omsorg för att du ska kunna må så bra som möjligt.

 

Det finns hopp

Får du ont på ett ställe kompenserar kroppen automatiskt smärtan med att belasta kroppen på ett annat ställe. Din ryggrad och dess rörlighet har mycket att berätta för de du möter, men även för dig. Ökad ålder och dålig hållning går ofta hand i hand. Men det finns hopp. En god hållning förebygger skador, minskar eventuell snedbelastning på leder och ökar din rörelseförmåga. En bra hållning är inte bara bra för din kropp utan även för din självbild. I stressade situationer är det lätt att hamna i situationer där axlar och hakan skjuter fram och ryggen blir överbelastad. En bra hållning innebär att du får bra balans mellan musklerna i kroppen samtidigt som du minskar risken för överbelastningsskador.

 

TrA – M. transversus abdominis

Musklerna samspelar med varandra beroende på belastning och storlekens inriktning. De har alla sin egen uppgift. Musklerna är att stabilisera och kontrollera ryggen under rörelse. Längs med din ryggrad har du många mindre muskler och djupt liggande bukmuskler som kan delas upp i mer lokalt och globalt stabiliserande muskler. De mer globala bålmusklerna har, förutom att stabilisera och kontrollera ryggen, till uppgift att röra bålen i olika riktningar. De muskler som har en betydelse för stabiliteten och har en nära infästning mot ryggsegmentet är M. transversus abdominis (TrA) och den djupa delen av M. multifidi (MF). Genom svenska forskare har man på senare tid lyckats få fram att en specifik muskel, TrA-muskeln, i bålen som verkar ha en större inverkan på övriga muskler än de andra.

 

Först ut!

TrA-muskeln är den muskel som först aktiveras vid rörelse och det oberoende av i vilken riktning eller vilken rörelse man gör. Det är till exempel TrA –muskeln som aktiveras i första hand när en frisk person skall röra på sina armar eller ben. Forskningen visar, å andra sidan, att rörelseschemat hos personer med återkommande ryggsmärtor är förändrat. Hos personer med ryggproblem är det istället den yttre bålmuskulaturen som tagit över och är mer aktiv än TrA.

 

Det finns inga snabba lösningar vid återkommande ryggproblem, men det finns stora möjligheter att komma tillrätta med problemet. En forskningsstudie som hade för avsikt att undersöka hur stor betydelse var och en av de tio viktigaste bålmusklerna hade för bålstabiliteten visade att ingen enskild muskel, vare sig global eller lokal, var viktigare än någon annan.

 

Nervpirrande livsviktiga elledningar

En stor del av nervsystemet kommer ut som nervtrådar från ryggraden. Nervtrådarna kan jämföras med elledningar som löper från hjärnan via ryggmärgen ut till armar, ben och buk. Det är ledningar som skickar signaler från hjärnan som i sin tur aktiverar musklerna och får dem att fungera när vi behöver det.

 

En bra hållning

Aktiv träning av alla muskler i bålen kan vara en del av lösningen för en bra hållning. Några snabba lösningar finns ofta inte. Det handlar om att ”lära om” och träna sig till ett nytt och mer fördelaktigt rörelsemönster. Vi behöver helt enkelt aktivt träna koordinationen. Så att rätt muskler gör rätt saker vid rätt tillfälle. Ett hjälpmedel som är enkelt och lätt att använda som påminnelse för en bättre hållning är de hållningsselar som används för att musklerna på ett bra sätt skall tränas och stärkas. Din hållning visar hur dina olika kroppsdelar förhåller sig till varandra. Det är många faktorer som påverkar din hållning t.ex. skelettet, rörligheten och musklernas samspel. Dessutom påverkas din hållning av hur du mår psykiskt, men också av dina levnadsvanor. En bra hållning gör det möjligt för dig att klara av den belastning du utsätts för samtidigt som du kan utföra dina rörelser effektivt och energisnålt. Det hela är egentligen ganska enkelt – se till att din kropp är i balans.

5.308 tecken

 

Kul vetande;-)

Undersökningar har visat att personer som går med rak rygg, tittar den de möter rakt i ögonen och vågar ta plats lyckas bättre i arbetsintervjuer i jämförelse med personer som har dålig hållning, osäker attityd och ett slappt handslag.

 

Testet

  • Testa själv – gå med självsäkra steg och rak rygg. Hur känns det?
  • Testa själv – böj din rygg och gå med osäkra steg framåt. Hur känns det?
  • Din kropp och din hållning talar till dem du möter. Vad säger du?
  • Din kropp och din hållning talar också till dig. Vad intalar du dig själv?
  • Se dig själv i spegeln – Titta noga. Vem skulle du vilja vara? Vem får du mest förtroende för?

 

Ett kul uttryck som jag hittade på en medicinsida någonstans…
”Med god hållning avses att sträcka upp ryggen på sådant sätt att man förlänger ryggraden, som om någon drar i en tråd fäst i huvudet.”
FAKTA
I Europa är smärta från ryggen ett stort hälsoproblem. Den svenska Folkhälsorapporten 2005 visade att andelen personer med ryggsmärta ökade under 1990-talet. Hälften av kvinnorna och en knapp tredjedel av männen i arbetsför ålder hade smärtor från nacke, skuldror och rygg.
KÄLLA: Folkhälsorapport 2005, Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

 

Tänk på det här…

  • Din hållning – det är du!
  • Din hållning – talar för dig
  • Må bra – genom att ta hand om din kropp – tar du samtidigt hand om dig
  • Andas – kom ihåg att andas, lugnt och djupt
  • Vila i det som är – våga vara närvarande i nuet